Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια κτίρια στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Λαμιέων
  • Δήμος Χαλκιδέων
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς των Δήμων Λαμιέων και Χαλκιδέων)

Περίοδος υποβολής

από 24/2/2020 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Υψηλάντη 12, 351 00 Λαμία
Τηλ
22313 50900
Φαξ
22310 52864

Μαρία Σακελλάρη

22313 50912
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/2/2020