Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων (Πράσινα Σημεία, Γωνίες Ανακύκλωσης) στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου

Έχει λήξει

Δημιουργία της κατάλληλης κτιριακής υποδομής και προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την λειτουργία των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), Κέντρων Ανακύκλωσης - Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ).

Προτεραιότητα δύναται να δοθεί σε πράξεις οι οποίες θα εξυπηρετούν και δομές φιλοξενίας μεταναστών, λαμβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση του μεταναστευτικού προβλήματος στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, μέχρι ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού της Πράξης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι Περιφέρειας Β. Αιγαίου
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα ΦΟΔΣΑ

Περίοδος υποβολής

από 9/3/2020 έως 25/9/2020 από 9/3/2020 έως 30/11/2020 (έως 16:00)

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Αναστάσιος Χατζέλλης

22513 52031
  

Μουφλουζέλλης Ευστράτιος

2251352022
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/12/2020