Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις προεισαγωγικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου τομέα και την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων - Γ' φάση [ΠΡ_48]

Έχει λήξει

Χρηματοδοτείται η προεισαγωγική εκπαίδευση που αφορά στην ΚΗ’ και ΚΘ΄ εκπαιδευτική σειρά για το ΕΚΔΔΑ, στην ΚΖ’ και ΚΗ΄εκπαιδευτική σειρά για την ΕΣΔΙ και επίσης, περιλαμβάνεται η κατάρτιση των εκπαιδευομένων Ειρηνοδικών των τριών πρώτων εκπαιδευτικών σειρών.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
  • Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι)

Περίοδος υποβολής

από 3/2/2020 έως 4/5/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 22.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
213 2018000, 2018020
Φαξ
213 2018037

Δανάη Κορρέ

213 2018048
  

Βασιλική Γρίβα

213 2018033
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/5/2020