Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες και σε τουριστικές περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Έχει λήξει

Υλοποίηση στοχευμένων μέτρων που περιλαμβάνονται στην Ομάδα Ι Βασικών Μέτρων του Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου με σκοπό τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία αστικών λυμάτων.

Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες πράξεις αφορούν στην κατασκευή υποδομών συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων (ολοκληρωμένα δίκτυα αγωγών που συνδέονται με εγκαταστάσεις βελτιωμένης επεξεργασίας λυμάτων και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων), σε συμφωνία με τα αναφερόμενα στην Ομάδα Ι βασικών μέτρων του 1ου αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, αποκλειστικά σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμο Ανατολικής Σάμου
  • ΔΕΥΑ Λέσβου

Περίοδος υποβολής

από 18/3/2020 έως 30/9/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 11.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Ευστράτιος Μουφλουζέλλης

22513 52022
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/10/2020