Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Έχει λήξει

Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και φορείς του
  • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και φορείς του

Περίοδος υποβολής

από 18/3/2020 έως 12/6/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 1.400.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Ευστράτιος Μουφλουζέλλης

22513 52022
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/6/2020