Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Έχει λήξει

Ανάπτυξη μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης έχουν σκοπό την τοποθέτηση και ψυχιατρική παρακολούθηση σε χώρους διαβίωσης, θεραπείας και υποστήριξης, για μακρόχρονη ή βραχεία παραμονή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όταν δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, μετά την σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου ή της θεραπευτικής ψυχιατρικής ομάδας.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε κάθε μία από τις παραπάνω Δομές περιλαμβάνει είκοσι άτομα ως ακολούθως:

  • Έναν Ψυχολόγο (ΠΕ)
  • Έναν Κοινωνικό Λειτουργό (ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας)
  • Έναν Εργοθεραπευτή (ΤΕ Εργοθεραπευτών)
  • Έναν Διοικητικό (ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού)
  • Έξι Νοσηλευτές (ΤΕ Νοσηλευτών)
  • Έξι ΠΕ/ΤΕ Φροντιστών
  • Τέσσερις Γενικών Καθηκόντων

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σωματείο Πρόληψης & Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας (ΙΚΕΛΟΣ) - μη κερδοσκοπικό

Περίοδος υποβολής

από 23/3/2020 έως 31/7/2020

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 1.050.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ηροδότου 28, 691 32 Κομοτηνή
Τηλ
25313 52300, 25310 82080
Φαξ
25310 81601

Χρυσόστομος Ιωαννίδης

25313 52390
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/8/2020