Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις ανάδειξης των οικοσυστημάτων στο Βόρειο Αιγαίο

Έχει λήξει

Έργα για την ανάδειξη της σπάνιας φυσικής κληρονομιάς των νησιών του Βορ. Αιγαίου, περιλαμβανομένων των περιοχών Natura, με στοχευμένες παρεμβάσεις αξιοποίησης και προβολής τους με τήρηση των μέγιστων μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας τους. Ενδεικτικά:

 • Δημιουργία θεματικών οικοπάρκων και προώθηση του οικοτουρισμού
 • Έργα υποδομής για την προστασία και ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς, προμήθεια εξοπλισμού καθώς και δράσεις προβολής-προώθησης - ενημέρωσης κοινού, επικουρικά των κύριων ενεργειών
 • Ανάδειξη φυσικών μνημείων, φυσικών τοπίων ιδιαίτερου κάλλους, περιοχής ιδιαίτερων γεωλογικών – φυσιογραφικών σχηματισμών
 • Έργα ήπιας διαμόρφωσης φυσικών τοπίων, προκειμένου να καταστούν προσβάσιμα –επισκέψιμα
 • Παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε συνδυασμό με την προστασία και ανάδειξη της τοπικής βιοποικιλότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
 • Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα 
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής

από 23/4/2020 έως 15/9/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 3.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000, 22513 52012, 22513 52013
Φαξ
22513 52014

Καλλιόπη Μαντού

22513 52043
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/9/2020