Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επέκταση αμαξοστασίου Τραμ στο Ελληνικό

Έχει λήξει

Επέκταση του υφιστάμενου αμαξοστασίου στο Ελληνικό με δημιουργία 22 νέων στεγασμένων θέσεων εναπόθεσης συρμών και με τροποποιήσεις - αναβαθμίσεις στο υφιστάμενο κτίριο συντήρησης, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες εναπόθεσης και συντήρησης των νέων οχημάτων τραμ. Για τον λόγο αυτόν, ήδη από το 2003 παραχωρήθηκε έκταση 5.000τμ παραπλεύρως του υφιστάμενου αμαξοστασίου στο Ελληνικό, από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) στην ΤΡΑΜ ΑΕ (νυν ΣΤΑΣΥ ΑΕ), για την επέκτασή του.

Σε ποιους απευθύνεται

Αττικό Μετρό ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 10/5/2020 έως 10/8/2020

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 17.700.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Ειρήνη Ντότσικα

213 1501517
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/8/2020