Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)

Έχει λήξει

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των εκπαιδευόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση. Μέσω της δράσης προβλέπεται να επωφεληθούν 2.000 εκπαιδευόμενοι από δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και ιδιωτικά ΙΕΚ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται τα εξής:

 • Παροχή διά ζώσης θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. προετοιμασία για συνεντεύξεις, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, επιχειρηματικότητα, επικοινωνία, κλπ.) προς όλους τους εκπαιδευόμενους
 • Δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στόχο τη σύζευξη μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης, δηλαδή μεταξύ των επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης και των δικαιούχων που αναζητούν θέσεις
 • Εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας για 2.000 εκπαιδευόμενους ΙΕΚ
 • Σύζευξη των 2.000 εκπαιδευόμενων ΙΕΚ με αντίστοιχες θέσεις σε επιχειρήσεις βάσει συγκεκριμένου συστήματος/μεθοδολογίας
 • Υλοποίηση πρακτικής άσκησης διάρκειας 6 μηνών για τους αποδέκτες του προγράμματος
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας πρακτικής άσκησης για τους αποδέκτες (από την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα κατά τη θεωρητική εκπαίδευση έως την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης) από μέντορες
 • Επιμόρφωση των μεντόρων στη μεθοδολογία παρακολούθησης και συμβουλευτικής υποστήριξης της πρακτικής άσκησης.

Για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης προβλέπεται επίσης η χορήγηση αμοιβής πρακτικής άσκησης στους 2.000 αποδέκτες του προγράμματος και επιδότηση των υπεύθυνων στις επιχειρήσεις υποδοχής για την εποπτεία των πρακτικά ασκούμενων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του
 • Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Κοινωνικοί εταίροι μέσω των επιστημονικών τους φορέων μεμονωμένα ή σε σύμπραξη

Περίοδος υποβολής

από 19/6/2020 έως 20/7/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 9.824.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278046, 210 3278031
Φαξ
210 3278128

Μαρία Κωνσταντινοπούλου

210 3278103
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/7/2020