Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)

Έχει λήξει

Σχεδιασμός και υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης διάρκειας 20 ωρών με αντικείμενο την καλλιέργεια των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένου και της ειδικής αγωγής) σε διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά εργαλεία, προκειμένου να καταστεί εφικτή και με ποιοτικούς όρους η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενοι φορείς, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη (στην περίπτωση των εποπτευόμενων φορέων που είναι ΑΕΙ ορίζονται εκείνα που έχουν Σχολές ή Τμήματα ή Πανεπιστημιακά Εργαστήρια ΑΕΙ Επιστημών της Αγωγής ή και Ειδικής Αγωγής ή και που παρέχουν Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια)

Περίοδος υποβολής

από 15/7/2020 έως 25/8/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 2.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278046, 210 3278031
Φαξ
210 3278128

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278013
  

Μαρία Κωνσταντινοπούλου

210 3278103
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/8/2020