Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο) - 3η Πρόσκληση

Έχει λήξει

Η μέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης/παρεμπόδισης σύζευξης των μικρολεπιδοπτέρων, συνίσταται στην εγκατάσταση ατμιστήρων-διαχυτήρων (dispensers) φερομόνης φύλου και παγίδων παρακολούθησης στα δέντρα (ροδακινιές, νεκταρινιές, βερικοκίες, μηλιές, αχλαδιές, κυδωνιές, δαμασκηνιές) και στα πρέμνα των αμπελώνων (αμπέλι) των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων, υπό την καθοδήγηση ειδικού επιστήμονα (γεωπόνου) ο οποίος, για το σκοπό αυτό, συντάσσει κατ' έτος Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής της μεθόδου

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της Πρόσκλησης είναι οι καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς, της δαμασκηνιάς και του αμπελιού (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο, σταφίδα).

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των μικρολεπιδοπτέρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση.

Σε ποιους απευθύνεται

Γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Περίοδος υποβολής

από 30/7/2020 έως 7/9/2020

Προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, οι υποψήφιοι της 2ης Πρόσκλησης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στήριξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει μηχανογραφικά την υλοποίηση των δράσεων του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον διαδικτυακό τόπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και, αντίστοιχα, η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον διαδικτυακό τόπο  https://p2.dikaiomata.gr/M1018/. Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης θα υπάρχει αναρτημένη σε ηλεκτρονική μορφή στον ως άνω διαδικτυακό τόπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Κριτήρια επιλεξιμότητας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ...

Τι χρηματοδοτείται

Η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης χορηγείται ετησίως στους δικαιούχους ανά εκτάριο (Ha) ενταγμένης γεωργικής έκτασης (1 εκτάριο (Ha) = 10 στρέμματα), προκειμένου να τους αποζημιώσει για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται: α) στα 387 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς β) στα 542 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 627 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς γ) στα 540 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 704 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, για την καλλιέργεια της δαμασκηνιάς δ) στα 356,30 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 426,30 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για το οινοποιήσιμο αμπέλι ε) στα 490,80 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 563,50 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για το επιτραπέζιο αμπέλι, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα. Στα παραπάνω ύψη ενίσχυσης, συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται μέχρι το ύψος των 14 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως.

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (EYE ΠΑΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Τηλ
210 5275204, 210 5275220, 210 5275102
Φαξ
210 5275268

Μιχάλης Ζήνας

210 5275032
  

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/9/2020