Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

7th Targeted Call

Έχει λήξει

Περίοδος υποβολής

από 8/7/2020 έως 7/8/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Προϋπολογισμός

€ 3.400.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, 570 01
Τηλ
2310 469600
Φαξ
2310 469602

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/8/2020