Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη περιοχή Παρνασσού - Οίτης μέσω του CLLD/LEADER (2η προκήρυξη)

19.2.1.1 - Μεταφορά γνώσεων και κατάρτιση των αγροτών του γεωργικού τομέα σε θέματα προϊόντων ποιότητας, στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, σε θέματα δημιουργίας οικοτεχνιών, σε θέματα εμπορίας αγροτικών προϊόντων - ανάπτυξης βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών. Επίσης των αγροτών του δασικού τομέα σε θέματα τεχνολογιών, στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, στην επεξεργασία δασικών προϊόντων, σε θέματα εμπορίας και σε θέματα βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων.

19.2.1.2 - Μεταφορά γνώσεων και κατάρτιση των ΜΜΕ του γεωργικού τομέα σε νέες τεχνολογίες - καινοτομίες στην παραγωγική, οργανωτική, εμπορική διαδικασία, σε θέματα πληροφορικής - χρήσης e-υπηρεσιών, σε θέματα ποιότητας, αύξησης της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων, σε θέματα δικτύωσης, εμπορίας και μάρκετινγκ. Επίσης των ΜΜΕ του δασικού τομέα σε δασοκομικές τεχνολογίες, στην επεξεργασία δασικών προϊόντων, στηνεμπορία δασικών προϊόντων, σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, σε θέματα βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων και μάρκετινγκ.

19.2.2.2 - Επενδύσεις (δημιουργία ή εκσυγχρονισμός μονάδων) στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων σε μη γεωργικά προϊόντα, στους παρακάτω τομείς: Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης - Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων - Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης.

19.2.2.3 - Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων όπως: καταλύματα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώρους εστίασης, αναψυχής, μη κύρια τουριστικά καταλύματα και χώρους εστίασης μέσα στα όρια οινοποιητικών ή και οινοπαραγωγικών εγκαταστάσεων κλπ.

19.2.2.4 - Επενδύσεις στην παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση και εμπορίου του τομέα των τροφίμων. Συγκεκριμένα αφορά μονάδες παραγωγής προϊόντων διατροφής (ζυμαρικών, αρτοποιίας – νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, γλυκών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού, κ.λ.π) καθώς και περιπτώσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπου υπάρχει συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωσης από πελάτες εντός και εκτός αυτών των καταστημάτων (γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία). Στον τομέα του εμπορίου περιλαμβάνει τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό παντοπωλείων κλπ.

19.2.2.6 - Επενδύσεις για δημιουργία ή επέκταση της λειτουργίας πολυλειτουργικών αγροκτημάτων καθώς και δημιουργία οικοτεχνιών. Πρόκειται για μονάδες με υπηρεσίες και προϊόντα στα οποία εστιάζει η στρατηγική του τοπικού προγράμματος. Θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητα (καινοτομία) στο προσφερόμενο προϊόν ή στις υπηρεσίες που να τους προσδίδουν προστιθέμενη αξία.

19.2.3.1 - Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης και εμπορίας σε συγκεκριμένους τομείς: Κρέας - Γάλα - Μέλι - Ζωοτροφές - Δημητριακά - Ελιές, ελαιόλαδο - Οίνοι - Όσπρια - Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά - Οπωροκηπευτικά.

19.2.3.3. - Επενδύσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων στον τουριστικό τομέα (καταλύματα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι εστίασης, αναψυχής, μη κύρια τουριστικά καταλύματα και χώροι εστίασης μέσα στα όρια οινοποιητικών ή και οινο-παραγωγικών εγκαταστάσεων κλπ.)

19.2.3.4 - Δημιουργία ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και του εμπορίου βιοτεχνικών, χειροτεχνικών ειδών (στους κλάδους ξύλου, επίπλων, μετάλλων, κοσμήματος, ειδών ένδυσης κλπ.

19.2.6.2 - Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στις επενδύσεις αυτές περιλαμβάνεται κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωση της επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης. Περιλαμβάνονται επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας.

19.2.7.2 - Δημιουργία συνεργατικού σχήματος για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών και την ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας στους τομείς: γαλακτοκομικά/τυροκομικά προϊόντα - κρέας και αλλαντικά - οίνος - ελαιόλαδο - μέλι. Το συνεργατικό σχήμα θα αναλάβει την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, δράσεις εμψύχωσης για την δικτύωση των εταίρων, ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή και προώθηση των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου και δράσεις εμψύχωσης για την προσέλκυση νέων μελών.

19.2.7.3 - Συνεργασία μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων τουρισμού (καταλύματα, επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού ή αγροκτήματα) για την από κοινού ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή, την από κοινού ανάδειξη και προβολή της περιοχής και τη συνεργασία των αγροκτημάτων.

19.2.7.5 - Αφορά στα αγροκτήματα και στις κτηνοτροφικές φάρμες προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, επίδειξη της παραγωγικής τους διαδικασίας και να γίνουν διδακτικές φάρμες (Didactic farms). Ενδεικτικές ενέργειες: Μελέτη & σχεδιασμός σημείων ενδιαφέροντος / δυνατότητας ανάπτυξης διδακτικών αγροκτημάτων, διδακτικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων - Ευαισθητοποίηση αγροτών στην ιδέα της διδακτικής φάρμας - Κατάρτιση αγροτών στη δημιουργία διδακτικής φάρμας - Εκπαιδευτική επίσκεψη σε διδακτικές φάρμες - Δημιουργία διδακτικών αγροκτημάτων, διδακτικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων - Δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων, ενημέρωσης & κατάρτισης επαγγελματιών αλλά και του ευρύτερου κοινού.

19.2.7.7 - Στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ των φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας (παραγωγών, ενώσεων παραγωγών, επαγγελματικών οργανώσεων, μεταποιητών, εμπόρων λιανικής κλπ.) για τη δημιουργία και ανάπτυξη 1 ή 2 μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων καθώς και τη στήριξη μεταξύ φορέων εφοδιαστικής αλυσίδας για την δημιουργία και ανάπτυξη μιας αγοράς.

19.2.7.8 - Περιβαλλοντική συμμόρφωση των τοπικών επιχειρήσεων, με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια με στόχο τη δέσμευση των συμμετεχόντων επιχειρήσεων για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος στην περιοχή, τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξή της, τη διατήρηση του γεωργικού της τοπίου.Η δράση αφορά στη συνεργασία των Φορέων Διαχείρισης Οίτης και Παρνασσού με παραγωγούς ή με τους συνεταιρισμούς αυτών, με επιχειρήσεις, με τους τοπικούς φορείς (ΟΤΑ), με συμβούλους, φορείς πιστοποίησης και με την τοπική κοινωνία.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι Δικαιούχοι ανά υποδράση αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Περίοδος υποβολής

από 30/7/2020 έως 30/9/2020 (ώρα 15:00)

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ www.ependyseis.gr, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή τους. Υποβολή φυσικού έντυπου φακέλου (αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης στήριξης, δικαιολογητικά κλπ.) είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά στην έδρα της ΟΤΔ, εντός δέκα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας: Δ.Ε. Γραβιάς και Δ.Ε. Παρνασσού του Δήμου Δελφών Τ.Κ. Οίτης και Τ.Κ. Παύλιανης του Δήμου Λαμιέων.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Τι χρηματοδοτείται

Ανάλογα με την υποδράση μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για: - Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου - Αγορά (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και εξοπλισμού εργαστηρίων απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης - Αγορά καινούργιων οχημάτων - Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας - Εξοπλισμό επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών - Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων - Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας - Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση) - Προβολή, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις - Σύνδεση με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) - Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου - Αμοιβές προσωπικού - Διοργάνωση και εκτέλεση ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και επίδειξης - Οδοιπορικά, διαμονή και ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων - Αντικατάσταση των γεωργών στην εκμετάλλευση - Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των προϊόντων της επιχείρησης καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού - Εργασίες πράσινου, δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης - Αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης Ελαιολάδου - Ειδικό εξοπλισμό - Κατασκευή οικίσκου – αποθήκης (μέχρι 40 τ.μ.) για επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων - Εξοπλισμό αναψυχής πελατών (συγκεκριμένα αναπαραγωγής ήχου και εικόνας) - Ειδικές διαμορφώσεις χώρων - Χώροι αποθήκευσης - Εργαλεία υλοτομίας, αποφλοίωσης, τεμαχισμού, αποκομιδής και μεταφοράς και λοιπά ειδικά εργαλεία - Ζώα σύρσης και φόρτου - Εξοπλισμό για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας - Πιστοποίηση προέλευσης ξυλείας, συστημάτων δέουσας επιμέλειας, λογισμικού παρακολούθησης δασών και εμπορικών σημάτων - Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης δασών ή ισοδύναμων μέσων, διαχειριστικές εκθέσεις, πίνακες υλοτομίας - Μελέτες – επιχειρηματικά σχέδια - Εξεύρεση των εταίρων προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο - Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας, το συντονισμό της και την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου - Κόστος χρήσης μηχανημάτων ή μίσθωση αυτών, εδαφών και λοιπών παγίων για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή των αποτελεσμάτων της πράξης - Ανθρωποημέρες προσωπικού που σχετίζονται με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου/επιχειρηματικού σχεδίου - Προώθηση των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου - Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας - Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, εξοπλισμό εξασφάλισης ποιότητας - Σύσταση και οργάνωση φορέα

Προϋπολογισμός

€ 493.515,04

Πρόκειται για το συνολικό προϋπολογισμό του ποργράμματος που κατανέμεται στις σχετικές υποδράσεις (βλ. 2η Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία).

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Αναπτυξιακή ΑΕ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μιαούλη 8, 351 33 Λαμία
Τηλ
210 5275204, 210 5275220
Φαξ
210 5275268

Δροσούλα Σωτηροπούλου

22310 66553
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (EYE ΠΑΑ)
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα
Τηλ
210 5275104
Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/7/2020