Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές

Προμήθεια υγειονομικού υλικού στους φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, στο πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης των απαραίτητων μέτρων προστασίας ενάντια στην πανδημία με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής διενέργεια των εκπαιδευτικών λειτουργιών.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Μακεδονίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • Ειδικός Λογαριασμός Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Αιγαίου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιόνιου Πανεπιστήμιου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Δυτ. Μακεδονίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Δυτ. Αττικής
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Πατρών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου
 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Κρήτης
 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Πειραιά
 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου
 • Ειδικός Λογαριασμός Πάντειου Πανεπιστήμιου

με δυνατότητα σύμπραξης με τις Οικονομικές Υπηρεσίες των οικείων Ιδρυμάτων τους

 • Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Περίοδος υποβολής

από 24/7/2020 έως 30/9/2020

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"» στη διεύθυνση Κοραή 4, Αθήνα 105 64 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Ζαφειρία Λιακοπούλου

210 3278110
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/8/2020

Περιοχή μελών