Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παροχή ηλεκτρονικού φορητού εξοπλισμού

Έχει λήξει

Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. laptop, tablet) για τις σχολικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ο εν λόγω εξοπλισμός συμβάλλει, σε περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, στην αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του COVID 19, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για την υποστήριξη ευρύτερων εκπαιδευτικών στόχων, για την ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και για την υποστήριξη της διδασκαλίας και των νέων μορφών μάθησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περίοδος υποβολής

από 17/8/2020 έως 31/12/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 12.165.550

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Αθανασία Καραπαναγιώτου

210 3278051
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/1/2021