Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος σε υποβαθμισμένες περιοχές της Δυτικής Αθήνας

Έχει λήξει

Ανάπλαση δημόσιου χώρου στην περιοχή της ΟΧΕ στο Δήμο Iλίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμο Iλίου

Περίοδος υποβολής

από 1/9/2020 έως 30/12/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 240.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αρκαδίας 37, 121 32 Περιστέρι
Τηλ
210 5745826
Φαξ
210 5759547

Στέφανος Σιλιτζόγλου

210 5745826
εσωτ. 275 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/1/2021