Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID-19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στα ΑΕΙ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Έχει λήξει

Υποστήριξη και ενίσχυση της υποχρεωτικής εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής δραστηριότητας των διδασκόντων στα ΑΕΙ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για σύγχρονη τηλεκπαίδευση (πλατφορμών, άδειες χρήσης πλατφορμών, laptops, ψηφιακών γραφίδων, βιντεοκαμερών, web-καμερών, αναβάθμισης εξυπηρετητών, αποθηκευτικής ισχύος, μνήμης και χώρου σε εξυπηρετητές), λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τον υφιστάμενο εξοπλισμό, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ΑΕΙ.

Σε ποιους απευθύνεται

ΕΛΚΕ των ΑΕΙ της χώρας με δυνατότητα σύμπραξης με τις Οικονομικές Υπηρεσίες των οικείων Ιδρυμάτων τους

Περίοδος υποβολής

από 17/8/2020 έως 31/3/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 3.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Αθανασία Καραπαναγιώτου

210 3278051
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/4/2021