Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Έχει λήξει

Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, τα οποία θα τροφοδοτούνται με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ/LNG). Θα κατασκευαστούν δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ, εγκαταστάσεις αεριοποίησης ΥΦΑ σε φυσικό αέριο και εγκατάσταση δένδρων διανομής, επεκτάσεων και παροχών.

Σε ποιους απευθύνεται

Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 31/8/2020 έως 30/4/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 12.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Eθνική Oδός Πατρών - Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα
Τηλ
2613 611400-1
Φαξ
2610 422978

Γεωργία Μπουγιούκου

2613 611434
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/5/2021