Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βελτίωση δεδομένων και βιοκλιματικών δεικτών μέσω της ενίσχυσης πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αθηναίων

Ενδεικτικές δράσεις αφορούν: • Ενίσχυση πρασίνου στις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων • Δημιουργία νέων μικρών χώρων πρασίνου • Δημιουργία πράσινων υποδομών • Παρεμβάσεις για δημιουργία πράσινων ηπίων μορφών κυκλοφορίας' • Δράσεις ενημέρωσης –  ευαισθητοποίησης– Εκστρατεία για την κλιματική αλλαγή • Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης κινδύ-νων σχετικών με το κλίμα, περιλαμβανομένης της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού • Δημιουργία μηχανισμών για την παρακολούθηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και την ενημέρωση των πολιτών.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Αθηναίων

Περίοδος υποβολής

από 21/9/2020 έως 31/12/2022

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Προϋπολογισμός

€ 3.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή ΑΕ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 60, 105 63 Αθήνα
Τηλ
210 3310011
Φαξ
210 3224054

Ευρυδίκη Νικολαΐδου

210 3310011
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/9/2020