Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκσυγχρονισμός και αγορά ελεγκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο κεφάλαιο 12.4 του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 δύναται να περιλαμβάνει δράσεις όπως: την προμήθεια νέων περιπολικών σκαφών, προμήθεια περιπολικών οχημάτων την αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού θαλάσσιας επιτήρησης των υφιστάμενων περιπολικών σκαφών, την προμήθεια φορητών θερμικών καμερών επιτήρησης επί των περιπολικών σκαφών και την αναβάθμιση/αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης. Τα προς ένταξη έργα θα πρέπει να έχουν σαν στόχο την καλύτερη εκτέλεση περιπολιών αστυνόμευσης-επιτήρησης της αλιείας και την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών για την βελτίωση των ελέγχων αλιείας. Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση προπαρασκευαστικών ενεργειών.

Σε ποιους απευθύνεται

Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων (ΔΕΜ) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Περίοδος υποβολής

από 10/9/2020 έως 30/6/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 4.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 1501150
Φαξ
210 7774080

Ανδρέας Τσούρος

213 1501153
  

Γεώργιος Κατής

213 1501159
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/1/2021