Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη διδασκαλίας της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Έχει λήξει

Η δράση αφορά στο μάθημα κολύμβησης, το οποίο διδάσκεται σε μαθητές/τριες Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού σε όλη την επικράτεια με την προϋπόθεση ότι διατίθενται κολυμβητικές δεξαμενές. Τα μαθήματα προβλέπεται να διδάσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στο πλαίσιο της δράσης θα απασχοληθούν αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας

Περίοδος υποβολής

από 11/9/2020 έως 31/3/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 4.956.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Μαρία Κωνσταντινοπούλου

210 3278103
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/4/2021