Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ (Β' κύκλος)

Παρεμβάσεις για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των δημόσιων υπηρεσιών, όσον αφορά στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων υποστήριξης λειτουργιών που εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα και την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαίας πληροφοριακής υποδομής μικρής κλίμακας.

Εργαλεία για σχεδιασμό και υποστήριξη πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων.

Εφαρμογές που υποστηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και αποτελούν προϋπόθεση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης σε διεθνείς οδηγίες και κανονισμούς.

Αναβάθμιση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης να αξιοποιεί τις ΤΠΕ με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομικών
  • Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)
  • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Περίοδος υποβολής

από 11/9/2020 έως 15/4/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 4.850.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300, 210 7450800-1
Φαξ
210 7473666

Μάριος Φίλης

213 1500551
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/4/2021