Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού

Ενίσχυση δεξιοτήτων 1.940 ανέργων έως 29 ετών στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στον Τουρισμό μέσω υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου του Τουρισμού) και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων. Επιμέρους δράσεις:

  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης προς τους ωφελούμενους.
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους (θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σχετικά με τις βασικές γνώσεις περί τουρισμού, την ανάλυση των τουριστικών προϊόντων και τις απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) των επαγγελματιών του Τουρισμού και του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και πρακτική άσκηση 420 ωρών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου του Τουρισμού).
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.
  • Συντονισμός και διαχείριση της υλοποίησης της πράξης και της υλοποίησης ενεργειών δημοσιότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών
  • ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων επιχειρήσεων

Περίοδος υποβολής

από 17/9/2020 έως 30/10/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 9.450.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4 (2ος, 3ος, 4ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5271305
Φαξ
210 5271167

Βασίλειος Μπρούζος

210 5271141
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/9/2020

Περιοχή μελών