Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας

Έχει λήξει Με γνώμονα την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής εξωστρέφειας του πολιτιστικού περιεχομένου, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν εργασίες συντήρησης, ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ταξινόμησης καθώς και ανάπτυξης μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών με χρήση open source λογισμικού και open data περιεχομένου. Η δράση αναμένεται να λειτουργήσει προς όφελος: της ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος και των πολιτιστικών πόρων της Χώρας, μέσω της δυναμικής τους παρουσίας στο διαδίκτυο, καθώς και της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του φυσικού χώρου (αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία, μνημεία κ.α.), των χρηστών των ψηφιακών υπηρεσιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω της διάθεσης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου. της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσω της διάδοσης και της προβολής του σχετικού ερευνητικού έργου στο ευρύ κοινό, της διάθεσης πλούσιας και έγκυρης πληροφορίας και της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών ως εκπαιδευτικά εργαλεία που παρέχουν νέες ευκαιρίες στους μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. της ενίσχυσης του Πολιτιστικού Τουρισμού με τη δημιουργία ενός εμπλουτισμένου τουριστικού προϊόντος με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής, σε έναν τομέα στον οποίο η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, συμβάλλοντας στην αύξηση της επισκεψιμότητας και την ενίσχυση της ελκυστικότητας συγκεκριμένων ελληνικών προορισμών και εμπλουτίζοντας την αλυσίδα αξίας Πολιτισμού – Τουρισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Περίοδος υποβολής

από 1/10/2020 έως 31/1/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 8.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα, 115 27
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Σοφία Βισίλια

2131503643
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/2/2021