Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες

Επιμόρφωση 2.000 άνεργων γυναικών, στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονου πυλώνα του πολιτισμού (τάσεις της μόδας μέσω πολιτικών, οικονομικών, κοινωνιολογικών και τεχνολογικών παραγόντων, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εργαλείων, μεθόδων δημιουργικού σχεδιασμού, Ιστορία της μόδας, design, ψηφιακή προώθηση (e-promotion), στρατηγική μάρκετινγκ/branding, μάρκετινγκ εξαγωγών, διεθνείς αγορές, e-commerce, επίτευξη δυναμικών συνεργασιών και ανάδειξη δραστηριοτήτων που συσχετίζονται με την προβολή και ανάπτυξη της μόδας) και άλλων υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των κλάδων ένδυσης, υπόδησης, δέρματος κλπ., μέσω δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα), πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων.

Επιμέρους ενέργειες: - Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής - Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης - Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων - Συντονισμό και διαχείριση της υλοποίησης της πράξης συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης ενεργειών δημοσιότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών
  • ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων επιχειρήσεων
  • Σύνδεσμοι επιχειρήσεων

Περίοδος υποβολής

από 28/9/2020 έως 7/11/2020

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» στη διεύθυνση KΟΡΑΗ 4, ΑΘΗΝΑ 105 64 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 9.450.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4 (2ος, 3ος, 4ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5271305
Φαξ
210 5271167

Ιωάννα Νύκτα

210 5271113
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/9/2020

Περιοχή μελών