Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων σαν συνέπεια της επιδημικής έξαρσης της νόσου COVID-19

Έχει λήξει

Οικονομική ενίσχυση που χορηγείται για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιείται μεταξύ 1/3/2020 και 15/10/2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, περιλαμβανομένων των σκαφών που αλιεύουν στο πλαίσιο συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας. Η στήριξη δύναται να χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών (ήτοι 90 ημερών) για κάθε σκάφος.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον 120 ημέρες, κατά τη διάρκεια των 2 ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Περίοδος υποβολής

από 25/9/2020 έως 15/10/2020

Προσωρινή παύση Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr συμπληρώνοντας το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα τους αποστέλλει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με την αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση, να επισυνάπτονται, ...

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 1501150
Φαξ
210 7774080

Ιωάννης Κουντουράκης

213 1501186
  

Ευαγγελή Μπίζα

213 1501184
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2020

Περιοχή μελών