Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των δημοσιών Δομών Υγείας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο κατά την παρούσα υγειονομική κρίση της πανδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε δημόσιους φορείς και μονάδες υγείας που αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών υγείας ειδικά την τρέχουσα περίοδο έντασης εργασίας για την διαχείριση της επιδημίας της νόσου COVID-19 και των επιπτώσεων αυτής, για αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για οποιοδήποτε κύμα της επιδημίας για τη διασφάλιση της ανταπόκρισης του συστήματος για την υγεία των πολιτών.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
  • Υπουργείο Υγείας
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα: Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, Εποπτευόμενοι φορείς ΝΠΔΔ του Υπουργείου Υγείας, Φορείς Υγείας του Δημοσίου, Εποπτευόμενοι φορείς ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 1/10/2020 έως 26/11/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 18.119.400

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Πάτρα, 264 41
Τηλ
2613 611400-1
Φαξ
2610422978

Ανδριανή Αθανασίου

2613 611433
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/10/2020

Περιοχή μελών