Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Χρηματοδότηση δικαιούχων για την λειτουργία μίας ή περισσότερων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για:

  • την παροχή προς τους επωφελούμενους ενοίκους υπηρεσιών υποστήριξης που περιλαμβάνουν υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, και παράλληλα, υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία
  • την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και με την τοπική κοινότητα γενικότερα , με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) κάθε μορφής ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες, εκ γενετής ή επίκτητες

Περίοδος υποβολής

από 12/10/2020 έως 31/3/2021 (ώρα 14:00)

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός

€ 3.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Παπαναστασίου και Βελή, Πλ. Ρήγα Φερραίου, 412 22 Λάρισα
Τηλ
2413 505100, 2413 505102
Φαξ
2410 287408

Νικόλαος Μαρκογιαννόπουλος

2413 505124
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/10/2020

Περιοχή μελών