Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σταθμός Συμπίεσης στην Αμπελιά Ελασσόνας

Έχει λήξει

Εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης στην Αμπελιά Ελασσόνας με σκοπό την ενίσχυση της υδραυλικής σταθερότητας και αποδοτικότητας του συστήματος.

Ο εν λόγω σταθμός συμπίεσης στην Αμπελιά είναι αναγκαίος με βάση τις μελέτες υδραυλικής προσομοίωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) που έχει εκπονήσει ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης των μεταφερόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το βορρά προς νότο με την έναρξη λειτουργίας του αγωγού TAP και της διασύνδεσής του με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) στη Νέα Μεσημβρία. Τα χαρακτηριστικά του σταθμού συμπίεσης, βάσει της μελέτης προσομοίωσης, εκτιμήθηκαν σε 2 μονάδες συμπίεσης ισχύος 10 MW συν την εφεδρική μονάδα (2+1) * 10MW. Σημειώνεται ότι το ακριβές μέγεθος της μονάδας θα προκύψει κατά το στάδιο του βασικού σχεδιασμού και ο σταθμός θα σχεδιαστεί ώστε να παρέχει τη δυνατότητα συμπίεσης και σε αντίστροφη ροή.

Σε ποιους απευθύνεται

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 7/10/2020 έως 6/11/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 33.046.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300, 210 7450800-1
Φαξ
210 7473666

Βασιλική Κούκου

213 1503644
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/11/2020