Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση σταθμού συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία

Ενίσχυση του υφιστάμενου σταθμού συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία με μια 3η μονάδα συμπίεσης παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών με τις υφιστάμενες (στροβιλοσυμπιεστή) με σκοπό την σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και προκειμένου να διασφαλιστεί η υδραυλική επάρκεια του δικτύου.

Σε ποιους απευθύνεται

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 21/10/2020 έως 30/11/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 7.540.500

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300, 210 7450800-1
Φαξ
210 7473666

Βασιλική Κούκου

213 1503644
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/10/2020

Περιοχή μελών