Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οριζόντιες υπηρεσίες στήριξης και διάχυσης της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα

Έχει λήξει

Ανάπτυξη οριζόντιου χαρακτήρα υπηρεσιών αναβάθμισης, στήριξης και διάχυσης της δπιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα, οι οποίες θα απευθύνονται προς υφιστάμενες / ενεργές επιχειρήσεις της Δυτικής Αθήνας, με στόχο την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους, την υποστήριξη της ανάπτυξης βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και την ισχυροποίησή τους με έμφαση στην εξωστρέφεια και το άνοιγμα σε νέες αγορές.

Σε ποιους απευθύνεται

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας

Περίοδος υποβολής

από 2/11/2020 έως 31/12/2020

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» στη διεύθυνση ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 3.400.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αρκαδίας 37, 121 32 Περιστέρι
Τηλ
210 5745826
Φαξ
210 5759547

Δημήτριος Λάγαρης

210 5745826
εσωτ. 277 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/1/2021