Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύστημα πιστοποίησης τάξης Μαθητείας των αποφοίτων ΕΕΚ

Έχει λήξει

Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προσόντων των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, για τη χορήγηση Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, που θα ενισχύσει την αξιοπιστία της διαδικασίας πιστοποίησης, θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της δευτεροβάθμιας και μετα δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και θα διευκολύνει την πρόσβαση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Θα καλυφθεί το κόστος της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης (για τα δύο μέρη της εξέτασης – θεωρητικό και πρακτικό μέρος) των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους –Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σε ποιους απευθύνεται

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Περίοδος υποβολής

από 29/10/2020 έως 30/6/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 1.037.840

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Ατλαμάζογλου Βασίλειος

210 3278105
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/7/2021