Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Περίοδος υποβολής

από 11/12/2020 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Προθεσμίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης: Ήπειρος και Ιόνια νησιά: 11.12.2020 Αττική: 14.12.2020 Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 16.12.2020 Δυτική Ελλάδα: 18.12.2020 Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο: 21.12.2020 Ανατολική Μακεδονία - Θράκη: 25.01.2021 Δυτική Μακεδονία: 27.01.2021 Κεντρική Μακεδονία: 29.01.2021 Θεσσαλία: 01.02.2021 Για τις Πολυκατοικίες: 03.02.2021

Επισήμανση: Tο απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικονομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δήλωση, με σχετική αλλαγή που θα γίνει στο πληροφοριακό σύστημα. Η κατάθεση του πιστοποιητικού καθίσταται υποχρεωτική σε επόμενο βήμα της διαδικασίας, ως προϋπόθεση υπαγωγής.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμες κατοικίες: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα. Επισημαίνεται ότι σε ...

Τι χρηματοδοτείται

Επιδοτούμενες παρεμβάσεις:

 • Κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμός
 • Θερμομόνωση
 • Συστήματα θέρμανσης/ψύξης
 • Συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης. Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% μέχρις ενός ποσού:

 • Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 • Η συμπλήρωση των εντύπων Πρότασης Παρεμβάσεων & Καταγραφής Παρεμβάσεων.
 • Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου, την προσκόμιση των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση.
 • Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου), μέχρις ενός ποσού.
 • Η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου αναβάθμισης ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα, όπως υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρις ενός ποσού (για πολυκατοικίες τύπου Α/Β).

Προϋπολογισμός

€ 896.750.000

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 692 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ (εκ των οποίων ο προϋπολογισμός των 92 εκατ. ευρώ αφορά πόρους του «Ταμείου Εξοικονομώ II»), 34 εκατ. ευρώ από το εθνικό ΠΔΕ και 170,75 εκατ. ευρώ από τα ΠΕΠ.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300, 210 7450800-1
Φαξ
210 7473666

Helpdesk

210 6241829
Ώρες λειτουργίας: 07:00-21:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/4/2021