Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές στην Θεσσαλία

Έχει λήξει

Προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων, όπως γέφυρες ξηρών ανοιγμάτων για την αποκατάσταση δρομολογίων στο πλαίσιο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών από  μονάδες Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλία, καθώς και συστήματα παρακολούθησης και ειδοποίησης ή άλλο απαιτούμενο εξοπλισμό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Περιφέρεια Θεσσαλίας
  • Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Περίοδος υποβολής

από 4/1/2021 έως 30/6/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός

€ 3.830.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Παπαναστασίου και Βελή, Πλ. Ρήγα Φερραίου, 412 22 Λάρισα
Τηλ
2413 505100, 2413 505102
Φαξ
2410 287408

Κερασία Σειραγάκη

2413 505143
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/7/2021