facebook

Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

Έχει λήξει

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 • μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών
 • υγείας – πρόνοιας
 • τουρισμού και επισιτισμού.

Η δράση εστιάζει στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας των ανέργων προς την αγορά εργασίας μέσω:

 • απόκτησης ή/και επικαιροποίησης /αναβάθμισης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Στους κλάδους αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι μεταποίησης/ βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας και τουρισμού και επισιτισμού
 • παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
 2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής
 3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
 4. πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Τις υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και επαγγελματικής συμβουλευτικής θα παρέχουν αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης (Κέντρα Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2) που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των ωφελουμένων αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Η πρόσκληση απευθύνεται:

 • στους άνεργους που θα υποβάλλουν αίτηση  από 23/12/2020 έως 26/2/2021 και ώρα 14:00 και εφόσον επιλεγούν βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων
 • στους παρόχους κατάρτισης που θα υποβάλλουν αίτηση  από 11/1/2021 έως 26/2/2021 και ώρα 14:00 και εφόσον επιλεγούν θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Άνεργοι 30-49 ετών
 • Πάροχοι κατάρτισης

Περίοδος υποβολής

από 23/12/2020 έως 5/3/2021 (ώρα 14:00)

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

 •  Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/ τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/ ελέγχονται αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος μέσω του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής τους δεν επιτρέπει την υποβολή της Αίτησης.
 • Να διαφυλάξει την αίτησή του σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.
 • Στην περίπτωση που έχει αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, ο ωφελούμενος θα πρέπει να επιλέξει το σχετικό πεδίο της Αίτησης.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για τους Παρόχους Κατάρτισης ενεργοποιείται στις 11/02/21 και περιγράφεται στην Πρόσκληση (βλ. Σχετικά αρχεία).

Όροι και προϋποθέσεις

Άνεργοι Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων  έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι ...

Τι χρηματοδοτείται

Επιταγή Κατάρτισης (training voucher)

Η δράση υλοποιείται  με το σύστημα των Επιταγών Κατάρτισης (training voucher), που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα
ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης από τους παρόχους κατάρτισης–μέλη του Μητρώου Παρόχων της παρούσας, σύμφωνα με προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών. Η αξία της επιταγής κατάρτισης, αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί στον πάροχο κατάρτισης για την παροχή προς τον ωφελούμενο υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως το κόστος.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας (200 ώρες Χ 5€/ώρα = 1.000€) και επίδομα πρακτικής άσκησης (380 ώρες Χ 4€/ώρα = 1.520€), συνολικής αξίας 2.520€.

Προϋπολογισμός

€ 48.780.000

Η κατανομή ωφελουμένων ανά Περιφέρεια αναφέρεται στον Πίνακα 1 της Πρόσκλησης (βλ.Σχετικά αρχεία)

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/3/2021