Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προδημοσίευση της Δράσης «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων εθνικού μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19»

Αναμένεται

Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece" με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί από τους δικαιούχους εντός του 2021, όπως θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021. 

Επιδοτούνται σχέδια από 5.000 έως 100.000 ευρώ. Το ποσό επιχορήγησης είναι τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Σε ποιους απευθύνεται

ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: Να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια Να ...

Προϋπολογισμός

€ 60.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα
Τηλ
210 7458000
Φαξ
210 7702720

Κωνσταντίνος Απέργης

213 1300157
  

Θεώνη Σοφιανοπούλου

213 1300160
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/1/2021