Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τεχνική Βοήθεια στην ΠΕΤΑ ΑΕ για την υποστήριξη των ΟΤΑ στην Αττική

Έχει λήξει

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η δράση δύναται να περιλαμβάνει τη δημιουργία παρατηρητηρίου ΕΣΠΑ, την υποστήριξη ωρίμανσης πράξεων για τη νέα προγραμματική περίοδο, εμπειρογνωμοσύνες για την τρέχουσα αλλά και τη νέα προγραμματική περίοδο καθώς και υποστήριξη δικαιούχων για ολοκλήρωση πράξεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Πληροφόρηση - Επιμόρφωση - Τοπική Ανάπτυξη (ΠΕΤΑ) ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 20/1/2021 έως 30/4/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 495.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Δέσποινα Κοσμά

213 1501512
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/5/2021