Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παρατηρητήριο Μετάβασης των αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προς την αγορά εργασίας

Σκοπός των δράσεων του Παρατηρητηρίου Μετάβασης είναι βάσει ενός σύγχρονου και σταθερού συστήματος «ιχνηλάτησης» της μαθησιακής και εργασιακής εξέλιξης των αποφοίτων των παραπάνω βαθμίδων, να συμβάλλουν: α) στη βελτίωση των πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιούνται στη χώρα μας β) στη στήριξη των πρόσφατων προσπαθειών του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση του θεσμού της Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ και της πρακτικής άσκησης στα ΙΕΚ, καθώς και γ) στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και αξίας στην αγορά εργασίας των τίτλων σπουδών/προσόντων που χορηγεί ο ΕΟΠΠΕΠ στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας
  • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΙΕΑΔ)
  • Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι μέσω των αρμόδιων φορέων τους, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη

Περίοδος υποβολής

από 22/1/2021 έως 31/3/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 965.380

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278013
Φαξ
210 3278128

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278013
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/2/2021