Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις οργάνωσης της διαχείρισης (ΕΤΠΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Εκπαίδευση προσωπικού ΕΥΔ, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες, μετακινήσεις προσωπικού, εκπαίδευση τελικών δικαιούχων κλπ. που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ, καθώς και ενέργειες διοικητικής υποστήριξης πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20».

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Μονάδα Γ’

Περίοδος υποβολής

από 5/2/2021 έως 31/3/2022

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 300.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Eθνική Oδός Πατρών - Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα
Τηλ
2613 611400-1
Φαξ
2610 422978

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/2/2021