Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών σε πυρόπληκτες περιοχές

Σύμβουλοι Τεχνικής υποστήριξης για εκπόνηση ή επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών, ειδικότερα εμπειρογνωμοσυνών σε πυρόπληκτες περιοχές ενδεικτικά στο Μάτι ή/και στην Κινέτα Αττικής.

Σε ποιους απευθύνεται

Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 

Περίοδος υποβολής

από 16/2/2021 έως 30/7/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 2142200, 213 2142295
Φαξ
210 6920437

Νικόλαος Πασσάς

213 2142202
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/2/2021