Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αποκατάσταση, ανάδειξη και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ, για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας εφαρμοσμένων τεχνών

Έχει λήξει

Αξιοποίηση υφιστάμενου κτιρίου του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος της ΒΙΟΧΡΩΜ, με σκοπό την δημιουργία «Εξειδικευμένης Θερμοκοιτίδας Τεχνών» που να αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για ένα καλλιτεχνικό – εκπαιδευτικό κέντρο που θα καλύπτει τις σημερινές απαιτήσεις νέων καινοτόμων καλλιτεχνικών ιδεών.

Ενδεικτικά, η «Θερμοκοιτίδα Τεχνών» θα αποτελέσει έναν οργανισμό για την υποστήριξη νέων καινοτόμων καλλιτεχνικών δράσεων και την αναζήτηση συνεργασιών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πολιτιστικού πόλου παραστάσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στον κλάδο των τεχνών, που μπορεί να συνδυάζεται με Πανεπιστημιακές Σχολές, Ερευνητικά Κέντρα και Εκπαιδευτικές Σχολές Τεχνών.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Αγίας Βαρβάρας

Περίοδος υποβολής

από 1/3/2021 έως 31/5/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 1.250.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αρκαδίας 37, 121 32 Περιστέρι
Τηλ
210 5745826
Φαξ
210 5759547

Ιωάννα Χαρακίδα

210 5745826
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/6/2021