Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευφυές σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικής υγείας στην Αττική με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων

Έχει λήξει

Ανάπτυξη εργαστηριακού δικτύου για την επιδημιολογική επιτήρηση καθώς και ψηφιακή πλατφόρμα με εργαλεία λήψης αποφάσεων και μέτρων σχετικά με:

  • Εργαστηριακή παρακολούθηση SARS-CoV-2, ιών ηπατίτιδας, ιών γρίπης, φαρμάκων και ναρκωτικών στα λύματα
  • Εργαστηριακή παρακολούθηση μικροβιακής αντοχής στα λύματα
  • Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος πρόβλεψης επιδημιών (τεχνητή νοημοσύνη)
  • Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης για την αξιοποίηση δικτύου επιδημιολογικής επιτήρησης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας
  • Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Περίοδος υποβολής

από 15/3/2021 έως 15/7/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 1.849.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Ελίζα Κωνσταντάκου

213 1501505
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/7/2021