Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Έχει λήξει

Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δράσης αφορούν ενδεικτικά σε:

  • Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης σε μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (μνημεία UNESCO), όπως η παλιά πόλη της Κέρκυρας (επιμέρους στοιχεία της) και γενικά ιστορικά κέντρα πόλεων.
  • Δημιουργία δικτύων μνημείων/πόλεων UNESCO, καθώς και δικτυώσεων συνεργασίας για την προστασία & ανάδειξη υπο-θαλάσσιου πολιτιστικού πλούτου στο πλαίσιο της Μακρο-περιφερειακής στρατηγικής (Πυλώνας 4).
  • Δημιουργία δικτύων/διαδρομών επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων.
  • Παρεμβάσεις σε λοιπά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, που αποτελούν καθιερωμένους ή εν δυνάμει τουριστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη, καθώς και σε στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της υπαίθρου. 
  • Λειτουργική αναβάθμιση (ολοκλήρωση μόνιμων εκθέσεων κλπ.) και πιστοποίηση μουσειακών υποδομών και δημιουργία νέων μουσείων σε απολύτως στοχευμένες και σημαντικές περιπτώσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (και εποπτευόμενοι φορείς)

Περίοδος υποβολής

από 30/3/2021 έως 30/4/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Προϋπολογισμός

€ 1.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα
Τηλ
26613 60000-1
Φαξ
26613 60060

Ευαγγελία Λινάρδου

26613 60034
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/5/2021