Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις

Έχει λήξει

Ενδεικτικές δράσεις:

  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειες τους. - Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας. - Πρόγραμμα ενδυνάμωσης των ατόμων με χρόνια πάθηση. - Ενδυνάμωση οικογενειών παιδιών, εφήβων ενηλίκων με αναπηρία και εκπαίδευση των μελών για να λειτουργήσουν ως συνήγοροι. - Ενδυνάμωση ατόμων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες (σύνδρομο down, αυτισμό, νοητική αναπηρία) και ατόμων με εγκεφαλική παράλυση για να λειτουργήσουν ως αυτό-συνήγοροι (Self Advocates). - Εκπαίδευση Εκπαιδευτών.
  • Εκπόνηση εκπαιδευτικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού εκπαιδευομένων, όπου απαιτείται.
  • Αναπροσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμες μορφές (CD, Braille, DVD ψηφιοποίηση).
  • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που υποστηρίζει τη βιωματική μάθηση, η οποία αποδεδειγμένα αποτελεί την καταλληλότερη και πιο αποτελεσματική μέθοδο για την εκπαίδευση ενηλίκων.
  • Έρευνα με αντικείμενο τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων των ατόμων με αναπηρία στα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Συστηματική ανάλυση, παρακολούθηση και αποτίμηση των επιμέρους συνιστωσών του συνόλου της πράξης.

Επίσης, δύναται να περιλαμβάνονται οριζόντιες ενέργειες σχεδιασμού, παρακολούθησης και εποπτείας της πράξης, ενέργειες δημοσιότητας ή/και άλλες υποστηρικτικές ενέργειες.

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις ΑΜΚΕ

Περίοδος υποβολής

από 13/4/2021 έως 30/9/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 3.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278013
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/10/2021