Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη και προβολή της τουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας στην μετά COVID εποχή

Για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης, τη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου διαβίωσης, αναψυχής και άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στην παγκόσμια αγορά ως βιώσιμου ασφαλούς και προσβάσιμου προορισμού, υπό τις παρούσες συνθήκες, χρειάζεται μια ολιστική στροφή προς τις τεχνολογικές εφαρμογές, τα διαδικτυακά εργαστήρια και σεμινάρια, τις εικονικές ξεναγήσεις και περιηγήσεις σε ειδικές θεματικές διαδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προβολή του προορισμού, τη βελτίωσή του και την ολοένα αυξανόμενη προσέλκυση κατοίκων και επισκεπτών αποτελεί ο ψηφιακός εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος. Ενδεικτικά:

  • Διεύρυνση του τρόπου ανάπτυξης και διάδοσης του πολιτιστικού προϊόντος της Αθήνας και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, προσαρμοσμένων στην μετά COVID εποχή
  • Διεύρυνση του πεδίου διάδοσης του πολιτιστικού προϊόντος και διάχυσή του σε όλες τις θεματικές μορφές τουρισμού και στις αγορές στόχους
  • Προώθηση και επικοινωνία των υφιστάμενων και νέων πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή παρέμβασης και ανάδειξη νέων δυνατοτήτων ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος
  • Καταγραφή και διερεύνηση τουριστικών και άλλων δεδομένων, που θα επιτρέπουν την ανάλυση τάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων διαχείρισης και προβολής του προορισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Αθηναίων
  • Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

Περίοδος υποβολής

από 22/4/2021 έως 31/12/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/ υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ στη διεύθυνση Ξενοφώντος 7, ΑΘΗΝΑ 105 52, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Προϋπολογισμός

€ 3.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή ΑΕ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κλεισθένους 15, 105 63 Αθήνα
Τηλ
210 3310011
Φαξ
210 3224054

Δέσποινα Ασλάν

210 3310011
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/4/2021