Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής

Προμήθεια εξοπλισμού και απαραίτητες υπηρεσίες για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής. Ενδεικτικά:

  • ψηφιοποίηση των αρχείων και των μητρώων των Συλλόγων καθώς και επικαιροποίηση των εγγεγραμμένων μελών
  • εκσυγχρονισμό ηλεκτρονικών και εξ αποστάσεως υπηρεσιών (ηλεκτρονική διεκπεραίωση λειτουργιών, έκδοση άδειας λειτουργίας ιατρείων κλπ.)
  • αναβάθμιση των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, σχετικά με την πανδημία COVID-19 αλλά και με πλήθος άλλων χρηστικών πληροφοριών τόσο μεταξύ των μελών όσο και των πολιτών
  • Eνίσχυση και αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της δημιουργίας δικτύου μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικής διασύνδεσης των συλλόγων με ένα ευρύτερο δίκτυο κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
  • Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά
  • Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής
  • Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς

Περίοδος υποβολής

από 10/5/2021 έως 13/9/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 1.100.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Ελίζα Κωνσταντάκου

213 1501505
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/5/2021