Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ηλεκτρονικό Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (e-ΚΠΓ)

Υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών και δημιουργία των προϋποθέσεων και των υποδομών που θα εξασφαλίσουν τη θέση και διατήρηση σε παραγωγική λειτουργία του ηλεκτρονικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (e-ΚΠΓ), καθώς επίσης τη διενέργεια εξετάσεων διαβαθμισμένης και προσαρμοστικής εξέτασης μέσω Η/Υ, με απώτερο σκοπό την πιστοποίηση γλωσσομάθειας στην Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική, στη βάση της 6βαθμης κλίμακας του Συμβουλίου της Ευρώπης, 40.000 μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε σύμπραξη
  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη
  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ., Τομέα Παιδείας σε σύμπραξη
  • Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Υπολογιστών Εκδόσεων Διόφαντος (ΙΤΥΕ) σε σύμπραξη

Περίοδος υποβολής

από 28/4/2021 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 3.600.050

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278013
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/4/2021