Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις επιμόρφωσης των πτυχιούχων Οικονομικών Σχολών στην επιχειρηματικότητα

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων επιμόρφωσης αφορούν, ενδεικτικά, στα ακόλουθα: • Επιχειρηματικότητα, μορφές επιχειρήσεων και ανάπτυξη: έννοια της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην καινοτομική επιχειρηματική δράση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον κύκλο της επιχειρηματικής διαδικασίας και αρχές/τεχνικές σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan). • Επιχειρηματική καινοτομία και χρήση ψηφιακών εργαλείων: μέθοδοι και τις τεχνικές της σύγχρονης e-επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν, σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτομιών στις επιχειρησιακές υπηρεσίες / προϊόντα / διαδικασίες, τεχνολογικές και λειτουργικές εξελίξεις στα ψηφιακά μέσα και εργαλεία. • Επιχειρηματική αριστεία και ανταγωνιστικότητα: θέματα ποιότητας, επιχειρηματικής αριστείας, μάρκετινγκ και συμπεριφοράς καταναλωτή, δεξιότητες για το σχεδιασμό μάρκετινγκ (marketing plans).

Σε ποιους απευθύνεται

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας μεμονωμένα ή σε σύμπραξη με συμπράττοντες φορείς, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

Περίοδος υποβολής

από 6/5/2021 έως 31/10/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 4.572.400

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Ζαφειρία Λιακοπούλου

210 3278110
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/8/2021