Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων - Ωρίμανση έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών σε διάφορες περιοχές της χώρας

Εκπόνηση, ωρίμανση, επικαιροποίηση μελετών, έλεγχος, έγκριση των μελετών των έργων καθώς και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των έργων, όπως οδικά, λιμενικά και σιδηροδρομικά έργα, έργα διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων, έργα υδρεύσεων/ αφαλατώσεων, κτιριακά, μελέτες για παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυχγρονισμού του κτιριακού αποθεματος αλλά και της αναδειξης πάρκων, αναβάθμιση περιοχών περιβαλλοντικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ωρίμανση μελετών με στόχο την επίτευξη της έναρξης των Συμβάσεων (Παραχώρησης και ΣΔΙΤ), μελέτες έργων αστικής κινητικότητας σταθερής τροχιάς κ.α. Επίσης, δύνανται να χρηματοδοτηθούν υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου.

Σε ποιους απευθύνεται

Δ/νση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) - Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

Περίοδος υποβολής

από 17/5/2021 έως 30/9/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 2142200, 2142295
Φαξ
210 6920437

Βασίλειος Κλωτσοτύρας

213 2142232
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/5/2021