Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής των Εργαστηρίων Υγιεινής και Επιδημιολογίας των Ιατρικών Σχολών και του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΠΑΔΑ

Έχει λήξει

Τα εργαστήρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας επιτελούν σημαντικό εκπαιδευτικό έργο τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της επιδημιολογίας και πρόληψης λοιμωδών και χρόνιων νοσημάτων και είναι είτε ενταγμένα στα Γενικά Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας ή συνεργάζονται στενά με αυτά. Παράλληλα, καλύπτουν εκπαιδευτικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και υδάτων (πόσιμο και αναψυχής), καθώς και θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής (αέρια ρύπανση, απόβλητα κλπ). Λόγω των αυξημένων δραστηριοτήτων των ανωτέρω εργαστηρίων εξαιτίας της πανδημίας, η ενίσχυση τους με εξοπλισμό είναι σημαντική προκειμένου, αφενός να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και στις αυξημένες απαιτήσεις εκπαίδευσης του ειδικευόμενου προσωπικού στους τομείς που θεραπεύουν, ειδικά αυτούς που σχετίζονται με την πανδημία, και αφετέρου να συνεισφέρουν πολλαπλασιαστικά στην ανίχνευση του COVID-19 σε Πανελλαδική κλίμακα, αφού διαθέτουν την τεχνογνωσία για την ανίχνευση του COVID-19 σε κλινικά και περιβαλλοντικά δείγματα (αέρα, απόβλητα) και στην τροφοδοσία της σχετικής βάσης δεδομένων που θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής Διαχείρισης της Πανδημίας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης
  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Αθηνών
  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Δυτ. Αττικής
  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Πατρών
  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πολυτεχνείου Κρήτης

με δυνατότητα σύμπραξης με τις Οικονομικές Υπηρεσίες των οικείων Ιδρυμάτων

 

 

Περίοδος υποβολής

από 9/2/2021 έως 31/5/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 1.473.316

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Ζαφειρία Λιακοπούλου

210 3278110
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/6/2021